Cool programma en medicatie?

Steeds vaker krijgen we verzoeken om met urgentie deel te nemen aan het Cool programma. Met name omdat deelnemers dan verzekerd zijn van een vergoeding voor medicijn Saxenda of Mysimba (liraglutide). Deze medicijnen kunnen door uw huisarts voorgeschreven worden. Vergoeding hiervan vindt in de meeste gevallen plaats door uw verzekeraar.

Verwachtingspatroon

Het is van belang dat je als aanmelder voor een Cool programma op de hoogte bent van de regelgeving rondom de vergoeding van deze medicijnen.
De beroepsvereniging van leefstijlcoaches (BLCN) hierover: “De inzet van liraglutide (Saxendra) kan per 1 juli 2022 alleen overwogen worden indien een erkende GLI ( Cool is een erkend GLi) niet succesvol is na een jaar behandeling. Voor Mysimba is dit 1 augustus 2022”.

Verantwoordelijkheid leefstijlcoaches

Onze leefstijlcoaches hebben een verantwoordelijkheid om tijdens de intake te beoordelen of de aanstaande deelnemer ook voldoende gemotiveerd is om het Cool programma te gaan volgen.
Het volgen van het Cool programma enkel en alleen om voor de vergoeding van het medicijn in aanmerking te komen is dat niet. Daarmee wordt ook andere goed gemotiveerde deelnemers te kort gedaan.

Medicatie uitgeschreven voor 1 juli 2022

Is de medicatie voor 1 juli 2022 uitgeschreven kan in bijzondere gevallen afgeweken worden. Dat is echter niet aan de leefstijlcoach maar primair aan de betreffende verzekeraar. Om teleurstellingen te voorkomen menen wij dat het goed is dit vooraf na te gaan.

Meer informatie over bovenstaande kun je vinden:
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/l/liraglutide
https://www.znformulieren.nl/formulieren/documenten?folderid=7420346368&title=Saxenda%2b%25e2%2580%2593%2bliraglutide